Leave Your Message
ปลายคู่
หมวดหมู่สินค้า
สินค้าเด่น

ปลายคู่

01

สายเคเบิลต่อขยายพลังงานแสงอาทิตย์ปลายคู่พร้อมขั้วต่อสำหรับระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ 1000V 1500V

18-04-2024

เพื่อรับประกันการทำงานที่มีประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ สายต่อนี้จัดทำขึ้นเป็นพิเศษเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์และส่วนประกอบต่างๆ ของระบบ มักใช้สำหรับเอาต์พุต DC ปลายแผงโซลาร์เซลล์ หรือเพื่อขยายการเชื่อมต่อกับเอาต์พุตปลายแผงโซลาร์เซลล์ ทำให้เหมาะสำหรับการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์

ดูรายละเอียด